hotline.ba 18+

BH Telecom:

094/280-144

HT Mostar:

094/860-708

Telekom Srpske:

094/593-053

Pravila i uslovi korištenja hotlajn servisa

Servis je namjenjen isključivo punoljetnim korisnicima! Korištenjem servisa korisnik potvrđuje da ima najmanje 18 godina, da je pročitao i razumio uslove korištenja i da ih u potpunosti i neuslovljeno prihvata.

Ovaj servis je isključivo zabavnog karaktera i svi podaci objavljeni na sajtu (fotografije, opisi, lični podaci), kao i podaci dobijeni prilikom razgovora sa animatorima ne moraju biti tačni.

Davatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost za odnos između operatera i korisnika

Sa korisnicima hotlajna razgovaraju operateri koji nisu obavezni da otkrivaju svoje lične podatke, ne smiju pristati na ostvarivanje ličnih kontakata i mogu da koriste više različitih nadimaka u okviru servisa.

Korisnici servisa se obavezuju da će poštovati pravila korištenja servisa po kojima se zabranjuje:
- Svako kršenje autorskih prava ili bilo kojih prava definisanih Zakonom,
- Svako širenje informacija i poruka koji krše bilo koje zakonske odredbe,
- Pokušaji uznemiravanja ili vrijeđanja putem hotlajna,
- Javno publikovanje hotlajn razgovora,
- Svaki pokušaj širenja rasne i vjerske netrpeljivosti.
Korisnici, kao i operateri, ni u kom slučaju nisu obavezni dati svoje lične podatke ili se tačno predstaviti.

Davatelj usluge i njegovi partneri nisu odgovorni za moguće greške nastale u sistemu ili na strani fiksnih i mobilnih operatera, kao i za sve tehničke probleme nastale korištenjem servisa. Zahtjevi davatelju usluga za naknadu materijalne ili nematerijalne štete nastale korištenjem ili nekorištenjem ponuđenih informacija odnosno korištenjem pogrešnih i nepotpunih informacija u osnovi su isključeni, ukoliko autor nije učinio dokazivo namjernu ili grubo nemarnu grešku.